Saturday, 17 December 2016

भाई को लाने

भाई को लाने
बेटी को भेजा स्वर्ग
माता-पिता ने

-दिनेश चन्द्र पाण्डेय

No comments: